Etyczne postępowanie badań klinicznych z udziałem dzieci ad

Dobrze byłoby, gdyby komitet przedstawił przykłady z istniejących badań, które inni mogliby naśladować. Raport popiera obecną praktykę poszukiwania zgody od dzieci w wieku sześciu lub siedmiu lat. Jednocześnie w rozdziale 5 przedstawiono znaczną ilość informacji na temat rozwoju, która pokazuje, że dzieci w wieku poniżej 12 lub 13 lat nie mają pewnych umiejętności poznawczych, które są kluczowe dla znaczącej zgody na udział w badaniach. Byłoby użyteczne dla autorów włączenia bardziej szczegółowej dyskusji na temat praktyki poszukiwania zgody od tych młodszych dzieci.
W raporcie podkreślono nie tylko potrzebę ochrony dzieci przed wykorzystywaniem w badaniach, ale również podkreślono etyczne znaczenie takich badań pediatrycznych. Właściwe wyważenie tych dwóch wartości jest wyraźnie wymagane. Bardziej szczegółowe omówienie tej delikatnej kwestii byłoby pomocne, w szczególności refleksja nad tym, kiedy badania z udziałem dorosłych powinny poprzedzać badania pediatryczne i kiedy oba typy badań powinny być prowadzone równolegle. Jest to kluczowe zagadnienie w formułowaniu polityki w zakresie żywności i leków, co podkreślono w rozdziale 2.
Komitetowi należy pochwalić gotowość do wydawania ważnych zaleceń w trudnych kwestiach. Raport zawiera wiele informacji i sugestii dla wszystkich, którzy zajmują się badaniami klinicznymi obejmującymi dzieci, i powinien on być szeroko rozpowszechniany i dyskutowany.
Ralph D. Feigin, MD
Baruch Brody, Ph.D.
Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030
[email protected] tmc.edu
[podobne: disulfiram, buprenorfina, hurtownia portfeli ]
[przypisy: remifemin opinie, otłuszczona watroba, stoperan elektrolity ]