Metabolizm kwasu metylomalonowego u szczurów. Czy metylmalonylo-koenzym jest niedoborem racemazy u człowieka

U szczurów z niedoborem witaminy B12 i szczurów normalnych stosowano metylomalonowe (MMA) i etylomalonowe kwasy znakowane 13C w grupach karboksylowych i 2H w grupach alkilowych. Znaczące frakcje podawanych kwasów były wydalane zarówno u pacjentów z niedoborem witaminy B12, jak i u zdrowych zwierząt, po przejściu ich obu znakowanych 13C grup karboksylowych z endogennymi 12C. Wymiana alfa-1H MMA w 2H2O w 25 ° C i pH 7,5 została znaleziona przez magnetyczny rezonans jądrowy 1H, aby okres półtrwania wynosił 28,3 minuty. Wyniki te pokazują, że część metabolizmu in vivo przez szlak propionianu do bursztynianu zachodzi poprzez bocznik zawierający wolną MMA. Uważa się, że enzymy tego szlaku wykorzystują tylko estry koenzymu A (CoA). Aby umożliwić wymianę drugiej grupy karboksylowej związanej z CoA, proponujemy deacylowanie raz wymienionego kwasu spontaniczną racemizacją (w stosunku do grupy 13C-karboksylowej), a następnie reacylowanie, odsłaniając w ten sposób znakowany karboksyl do dekarboksylacji. Znaczenie tego mechanizmu związanego z wolną MMA polega na tym, że racemizacja metylmalonylu (MM) -CoA może również zachodzić bez interwencji w racemazę MM-CoA. Niedobór tego enzymu nie musi powodować objawowej kwasowości metylomalonowej.
[hasła pokrewne: flucofast opinie, teczowa kraina, tęgoryjec objawy ]