Mutacje w IRS4 cz. 1

width=300Odkryto cztery genetyczne przyczyny izolowanej wrodzonej niedoczynności tarczycy (CeH), ale wiele przypadków pozostaje niewyjaśnionych. Postawiliśmy hipotezę o istnieniu innych genetycznych przyczyn CeH o wzorze mendlowskiego dziedziczenia.

Metody

Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie exome w dwóch rodzinach z niewyjaśnionymi izolowanymi CeH, a następnie Sangerami z sekwencjonowanymi Somatycznymi niespecyficznymi przypadkami CeH. Przeprowadziliśmy charakterystykę kliniczną i biochemiczną probantów i nosicieli zidentyfikowanych w badaniach przesiewowych. Badaliśmy ekspresję mRNA IRS4 w podwzgórzu ludzkim i tkance przysadkowej oraz mierzono stężenia hormonów tarczycy w surowicy oraz ekspresję mRNA Trh i Tshb w podwzgórzu i tkance przysadki myszy z nokautem Irs4.

Wyniki

Znaleźliśmy mutacje w genie 4 substratu receptora insuliny (IRS4) w dwóch parach braci z CeH (jeden nonsens, jedna zmiana ramek). Sekwencjonowanie IRS4 w 12 niespokrewnionych przypadkach CeH negatywnych dla wariantów w znanych genach dało trzy mutacje z przesunięciem ramki odczytu (dwie nowe) u trzech pacjentów i jednego męskiego rodzeństwa.
[więcej w: tęgoryjec dwunastnicy leczenie, sachol opinie, tęgoryjec ]