Odwrócenie zmian nefropatii cukrzycowej po transplantacji trzustki ad 5

Korzystny wpływ przeszczepienia trzustki, w tym zmniejszenie grubości błony podstawnej i rurkowej, oraz w matrycy mezangialnej, jak również zaniku zmian guzowatych Kimmelstiela-Wilsona, stanowią znaczącą przebudowę architektury kłębuszkowej. To, że cofnięcie zmian trwało wiele lat, jest zgodne z ich powolnym rozwojem.38,20 W rzeczywistości zmiany chorobowe nerek na cukrzycę rozwijają się i rozwijają się przez co najmniej dekadę po wystąpieniu cukrzycy zanim spowodują jakiekolwiek nieprawidłowości funkcjonalne w podgrupa pacjentów z cukrzycą, u których ostatecznie rozwija się nefropatia kliniczna. 20 Większość pacjentów z cukrzycą typu nigdy nie choruje na chorobę nerek, 23 i u tych pacjentów struktura nerki pozostaje prawidłowa przez wiele lat, po czym łagodne zmiany powoli stają się dostrzegalne.8,20 Wydalanie albumin w moczu w dużym stopniu odpowiada tym zmianom strukturalnym, pozostając normalnym u wielu pacjentów, 20 z mikroalbuminurią20 i białkomoczem3, zwykle odzwierciedlając odpowiednio obecność umiarkowanych i zaawansowanych zmian. Poprawa struktury kłębuszkowej u naszych pacjentów w 10 lat po transplantacji trzustki wyraźnie kontrastuje z brakiem zmian u tych pacjentów po 5 latach od przeszczepienia, a także ze stabilną grubością kłębuszkowo-piwniczną i zwiększeniem całkowitych i ułamkowych objętości mezangialnych w podobnej grupie 11 pacjentów z cukrzycą, u których wykonywano biopsje nerki w odstępach 5 lat.15,24 Sekwencyjne biopsje u osób po przeszczepieniu nerki z cukrzycą również wykazały progresję i brak dowodów spontanicznego odwrócenia cukrzycowych zmian kłębuszkowych w czasie.9,12,25
Obecnych wyników nie można wytłumaczyć terapią immunosupresyjną pacjentów. U pacjentów z cukrzycą, którzy otrzymali alloprzeszczepy nerkowe, uszkodzenia nefropatii rozwijają się z częstością podobną do tych u pacjentów z cukrzycą z ich własnymi nerkami, 25,26 pomimo terapii immunosupresyjnej. Ponadto tempo rozwoju zmian u pacjentów z cukrzycą, którzy otrzymali allografty nerkowe, jest podobne u osób, które otrzymują cyklosporynę po przeszczepieniu oraz u tych, którzy jej nie leczą (dane niepublikowane). Zatem poprawa struktury nerek u opisywanych tu pacjentów była najprawdopodobniej spowodowana przedłużoną normoglikemią.
Przyczyny czasu koniecznego do odwrócenia zmian nefropatii cukrzycowej są nieznane. Główną zmianą w budowie nerek w cukrzycy jest nagromadzenie macierzy pozakomórkowej, która u naszych pacjentów została zmniejszona po 10 latach od przeszczepienia trzustki, ale nie po 5 latach. Jedną z możliwości jest to, że cząsteczki macierzy pozakomórkowej są silnie glikozylowane i sieciowane w wyniku długotrwałej hiperglikemii, co powoduje, że są one stosunkowo mało podatne na degradację.27,28 Być może glikozylowana matryca jest powoli zastępowana przez mniej glikozylowane cząsteczki, degradacja nagromadzonych matryca staje się możliwa. Można sobie również wyobrazić, że hiperglikemia wywołuje fenotypowe zmiany w komórkach nerkowych, które utrzymują się pomimo powrotu normoglikemii (tzw. Efekt pamięciowy) .29,30
Pacjenci z cukrzycą typu mogą mieć dobrze ustalone zmiany nefropatii cukrzycowej, ale normalne wskaźniki wydalania albuminy, wskaźniki filtracji kłębuszkowej i ciśnienie krwi 20, jak miało to miejsce w przypadku niektórych pacjentów.
[hasła pokrewne: hurtownia portfeli, nutrend, disulfiram ]
[patrz też: flucofast opinie, goodlookin allegro, hydrocortisonum cena ]